Door: Jasja Bos, Senior wetenschappelijk medewerker van het Nibud

In deze sessie word je bijgepraat over recente inzichten op het gebied van rondkomen en armoede. Onlangs concludeerde de Commissie Sociaal Minimum dat een forse verhoging van het minimumloon, de bijstand en de huurtoeslag nodig zijn, om te voorkomen dat mensen die op het sociaal minimum leven de komende jaren fors geld tekortkomen. In de sessie gaan we in op cijfers over armoede en rondkomen achter dit advies. We kijken naar het sociaal minimum en wat dat betekent voor de betaalbaarheid van wonen en het huishoudbudget.

De inzichten die tijdens deze sessie worden opgedaan zijn behulpzaam bij de dialoog over betaalbaarheid. Daarnaast worden hulpmiddelen besproken waarmee je zelf grip krijgt op je huishoudbudget.

De sessie wordt verzorgd door Jasja Bos: “Ik ben werkzaam bij het Nibud waar ik de betaalbaarheid van wonen onderzoek. Ik adviseer woningcorporaties en overheden over betaalbaarheid. Deze adviezen zijn alleen mogelijk door regelmatig met huurders in gesprek te gaan. Ik verwacht dan ook dat we tijdens deze sessie veel van elkaar kunnen leren.”