Hoe kunnen we als gezamenlijke beweging van huurders en woningzoekenden in actie komen tegen de wooncrisis of bijdragen aan nieuwe ideeën en goede oplossingen? Wat kan iemand zelf doen? Hoe kunnen we de politiek in beweging krijgen?

We staan aan de vooravond van nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Daarna worden nieuwe politieke gesloten. Daarmee zitten we in een periode waarin belangrijke beslissingen genomen kunnen worden. Zeker nu bestaanszekerheid een belangrijk thema is. Voor een groot deel gaat dat over de wooncrisis. In deze talkshow willen we dat zichtbaar maken en met elkaar een oproep doen aan politiek en samenleving!