Door Mark Molenaar (Expeditie Nieuwe Gezichten) en Jos Aal (Projectleider Woonbond Innovatieteam)

Het vinden van nieuwe vrijwilligers is niet altijd makkelijk. En in de praktijk hebben organisaties vaak veel van hetzelfde type vrijwilliger. En zou het fijn zijn als ook andere doelgroepen, ook wel ‘nieuwe gezichten’ genoemd, bij jouw organisatie vrijwilliger worden. Voordelen zijn onder andere:

  • Nieuwe perspectieven: verschillende achtergronden of levenservaringen brengen nieuwe inzichten mee, die kunnen jouw organisatie nog leuker en flexibeler maken.
  • Continuïteit: waar de één liever overdag vrijwilliger is, komt het voor een ander juist beter uit in het weekend of in de avond. Daarmee kun je het werk soms beter verdelen. Bijvoorbeeld ook in vakantieperiodes.
  • Gelijkmatiger verloop: Ook instroom en uitstroom is beter verdeeld als je bijvoorbeeld vrijwilligers in verschillende leeftijdsgroepen hebt.

Samen met het Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) ontwikkelt de Woonbond een methodiek voor huurdersorganisaties om nieuwe vrijwilligers te werven en binden. Wij zoeken een vijftal huurdersorganisaties die willen meedoen aan de ontwikkeling. In de sessie vertellen we over onze aanpak, waarmee in andere sectoren al successen zijn geboekt.