Door: Giselèle Holdert (opleider) en Marianne Hilbolling (consulent- adviseur)

Huurders die zich organiseren staan sterker in het overleg bij de plannenmakerij voor hun complex, buurt of wijk. Een manier om je te organiseren is als bewonerscommissie volgens de Overlegwet. Dan heb je tenminste een wettelijke positie in het overleg en kan je zelf ook belangrijke kwesties agenderen.

Voor huurders die zich (beter)willen organiseren én voor bestuursleden van huurdersorganisaties die daarbij willen helpen is deze workshop. De Woonbond ontwikkelt in 2023 praktische tools voor bewonerscommissies die we zullen presenteren. Huurdersorganisaties krijgen tips hoe zij bewonerscommissies goed kunnen faciliteren.