In dit forum verkennen we het maatschappelijk draagvlak van wonen. Wonen is namelijk een grondrecht en vrije vestiging is geregeld in Europese wetten. Toch zijn er veel obstakels. Welke maatschappelijk gerelateerde geldstromen hebben een doorslaggevende rol? En welke veranderingen zijn misschien wel noodzakelijk? En hoe kunnen we daar vervolgens mee aan de slag?

Hierover gaan we in gesprek met de forumleden en de deelnemers in de zaal, onder leiding van Bernt Schneiders, huurderscommissaris bij Woonzorg Nederland.

Deelnemers forum:

  • Fleur Imming, directeur/bestuurder Uwoon Harderwijk, Ermelo, Elburg
  • Louis van Mal, bestuurder woningbouwcorporatie Zeeland, vertegenwoordiger Rabobank
  • Rien van der Velden, voormalig kamerlid en fractievoorzitter PvdA NOP, internationaal docent
  • Arnold Pureveen, CFO  Woonzorg Nederland