Door: Thea de Feijter van De Nieuwe Wind

In deze sessie gaan we aan de slag met het vormgeven van huurdersparticipatie. We gaan in gesprek over de manier waarop u mensen om u heen mee kunt laten doen en mee kunt laten denken in het huurderswerk. Zodat jullie samen met een trots gevoel zaken voor elkaar krijgen die het wonen prettiger maken?

De sessie wordt verzorgd door Thea de Feijter, die zelf in diverse rollen betrokken was bij woningcorporaties. Sinds 2015 werkt ze vanuit haar eigen bedrijf, De Nieuwe Wind, aan participatie aan bij besturen van huurdersorganisaties, woningcorporaties en bouwbedrijven.

“Wat me het meest trots maakt is het feit dat mensen die huren en besturen van huurdersorganisaties door mijn zetje in de rug succesvoller een steentje bijdragen aan maatschappelijke woonontwikkelingen, zowel in de eigen gemeente als in landelijke ontwikkelingen. Hier doe ik het voor! Het geeft mij enorm veel energie om mijn expertise in te zetten om de positie van huurders in ons land te helpen versterken.”