Door: Bernard Smits (bestuurder WBVG en initiatiefnemer van Cooplink) en Yvonne Witter (ZorgSaamWonen) 

In deze sessie lichten we toe waarom alternatieve woonvormen als woongemeenschappen en wooncoöperaties juist nu kansrijk zijn. Zij bieden een oplossing voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan: ze leveren een bijdrage aan duurzaamheid, verminderen eenzaamheid, verbeteren de leefbaarheid van de buurt en bewoners kijken naar elkaar om. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden bespreken zij de kansen en knelpunten. Collectief wonen is meer dan stenen stapelen!