Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om op te treden tegen ongewenst verhuurgedrag, van met name verhuurders in de particuliere/commerciële huursector.

Zo zijn gemeenten verplicht om een meldpunt in te richten. De meldingen vormen aanleiding voor nader onderzoek en kunnen leiden tot een waarschuwing of boete. Ook andere instrumenten van gemeenten worden belicht: vergunningen, handhaving op woningkwaliteit, opkoopbescherming, het tegengaan van leegstand en laagdrempelige huurteams.

Sinds 2022 adviseert de Vaste commissie commerciële sector (VCCS) de Woonbond over de opgaven in de commerciële sector. Enkele vertegenwoordigers van deze commissie gaan graag met u in gesprek over het samen optrekken richting de gemeente.